Vereniging en Bestuursleden

De Uithoek is een informele belangenvereniging. De meeste bewoners van de 48 bungalows zijn lid, alsmede een aantal bewoners van omliggende kavels. De leden komen minstens één keer per jaar bijeen.

Bestuur
– Voorzitter : Kees van Maanen
– Penningmeester : Anita Visser – Mounoury
– Secretaris      : vacature
– Algemeen lid : vacature