Bestuur:    Kees van Maanen (Vz)          Hoekwierde 140         5312923  Anita Visser (Pm)                     Hoekwierde 107         5312036  Vacature Secretaris    Site: www.uithoekalmere.nl    
   

Notulen nieuwjaarsbijeenkomst Uithoek,13 januari 2019
Aanwezig 30 leden.

  1. Welkomstwoord, mededelingen en terugblik 2018

De voorzitter opent de vergadering. Bericht van verhindering ontvangen van familie Van der Sluis, Kees van Dam, familie Bosma, familie Koorn en de familie Groenewegen.
Mededeling dat de notulen van vorige keer klaarliggen. Er blijkt geen behoefte aan een leespauze.

Welkomstwoord van de voorzitter

Beste Uithoekers,

Allereerst wens ik jullie allemaal veel gezondheid en de beste wensen voor 2019 toe, ook namens het bestuur. Ik ben blij dat er weer zoveel mensen naar onze Nieuwjaarsbijeenkomst zijn gekomen.

De gemeente heeft de Hoekwierde dit jaar eens niet met schokkende dingen bestookt. Wel hebben we bericht ontvangen over essentaksterfte en daar zal Elise de Jager straks iets meer over vertellen.
Ook gaan we natuurlijk allemaal op termijn te maken krijgen met het gasloos worden van onze woningen. Als het nodig is zullen we natuurlijk als vereniging hier onze belangen weer behartigen.
Nog een paar bouwprojecten en dan is de Laren op weg een complete wijk te worden. Bij de oude AH schieten de flats ook al aardig op.

Ook in 2018 hebben we weer een Jeu de Boules toernooi georganiseerd. Het was weer een groot succes. Door een initiatief van Martin en ondersteuning van velen hebben we dit jaar voor het eerst op drie banen tegelijk kunnen spelen. De grote tent was erg handig en droog, want we hebben tussen de regenbuien door moeten spelen. Ook in de regenpauzes werd er gezellig met elkaar gekletst. Buiten de hapjes en drankjes werden we ook door Dick en Hans van de Achterwerf feestelijk verwend met lekkere hapjes van de Scottelbraai.

Ik wil nog eens benadrukken dat als u een goed idee heeft en u kunt voldoende mensen mee krijgen, dat het bestuur uw idee graag zal ondersteunen.

Helaas hebben we in 2018 afscheid genomen van twee van onze leden. Aan het begin van het jaar op 16 februari stierf Arie Laagwater van HW127. Hij werd net geen 100 jaar. Op 1e Kerstdag overleed Kees Neering van HW134. Hij is 87 jaar geworden. Wij wensen Rie en Wil nog veel sterkte toe.

Tot slot nogmaals de beste wensen en voor ieder een goede gezondheid.

Sybille Bürmeister heeft dit keer heerlijke taarten voor ons gebakken, waarvoor applaus.

  • Notulen van 18 januari 2018

De notulen van vorig jaar worden akkoord bevonden met een kleine correctie. Het idee voor uitbreiding komt niet van Hans Lap, maar Martin Michels.

  • Financieel verslag 2018

De kascontrole is gedaan door Sonja van Maanen en Trees van Dam, waarvoor beide dames hartelijk worden bedankt. Zij geven de penningmeester decharge. Volgend jaar zullen zij de kascontrole nog een keer doen.

Heeft u uw bijdrage nog niet betaald? Graag € 10,– overmaken op: NL 84 INGB 0678 5823 78 t.n.v. A.F.Visser- Mounoury e/o, onder vermelding van bijdrage 2019 met uw huisnummer.

  • Informatie uit de wijk.

Informatie over essentaksterfte (Elise de Jager)

Op 15 september hebben de bewoners aan de gracht een uitnodiging ontvangen in verband met de essen die langs de gracht staan voor een bijeenkomst in Corrosia op 18 september 2018. Bij de uitnodiging zaten prints over de opties met betrekking tot het vervangen van de essen. Je kon schriftelijk of tijdens de avond je stem uitbrengen over de vervangende bomen (wilg of linde).

Vanuit de Kimwierde langs de gracht en Hoekwierde waren er veel opmerkingen binnen gekomen. De bijeenkomst werd georganiseerd door het bedrijf wat door de gemeente is ingeschakeld. Veel vragen bleven onbeantwoord. Tijdens de bijeenkomst bleek ook dat zij bijvoorbeeld nog nooit van EZH hadden gehoord.

In gesprekken later in de buurt werd eerst gezegd dat onze essen niet ziek waren en er dus niet gekapt hoeft te worden. Later gingen er weer andere verhalen de ronde.

Op 3 januari 2019 kregen Kees, ik en een paar bewoners van de Kimwierde de uitnodiging om op 8 januari 2019 een rondgang te maken. Samen met Anke Delfos, beheermanager van de gemeente en Bas Noordman van het uitvoerende bedrijf, ingehuurd door de gemeente. Het doel was om meer informatie te krijgen over de stand van zaken rond de essen.

Mededeling was in ieder geval dat de essen wel degelijk ziek zijn. Niet meteen zichtbaar voor ons, maar rechtopstaande takken zijn een voorteken. Aangezien het een schimmel is, worden de bomen steeds zwakker. Daarom, ook als de bomen nog niet erg aangetast zijn, is het advies om toch te kappen. Voor de gemeente is het niet haalbaar om delen wel, en delen niet te kappen en te vervangen.

De kap in Almere is al begonnen, maar gezien onze argumenten en dat deze bomen nog niet heel erg ziek zijn is de kap langs de gracht uitgesteld tot volgend seizoen, vanaf september/ oktober dit jaar.

De gemeente stelt nu voor om met een klein groepje bewoners (afvaardiging vanuit de woningen Hoekwierde/Kimwierde/Kornwierde aan de gracht) met Paul Weber van EZH (die moeten de bomen immers onderhouden) en Bas Noordman van het bomenproject een bijeenkomst te organiseren om te kijken wat de mogelijkheden voor herplanting zijn. Voorstel van de gemeente was wilg of linde. De vraag vanuit de wijk is of er geen andere meer duurzame mogelijkheden zijn.

Als er meerdere opties zijn, dan worden deze voorgelegd aan alle bewoners aan de gracht. Er kan dan een keuze worden gemaakt. Kortom wordt vervolgd…..

Marion Lap (HW129) meldt zich na deze uiteenzetting aan voor deze werkgroep.

  • Activiteiten.

Zie voorwoord.

  • Lief en leed

Lidia (HW138) wordt hartelijk bedankt voor het verzorgen van de kaarten. Applaus vanuit de vergadering. Ook komend jaar neemt zij deze taak weer op zich.

  • Vacature secretaris

Functie secretaris is nog niet vervuld. Marion Lap vraagt hoe veel tijd dit gaat nemen. Ca.5-10 uur per jaar is de schatting. Voorlopig maakt Elise de Jager nog één keer aantekeningen en werkt echtgenoot Rob de notulen uit.

  • Rondvraag

Erich (HW108) vraagt waarom er in de introductie gesproken is over gasloos. Is er al iets bekend? Antwoord, nee, elke gemeente neemt hierin eigen acties. Partner Marca (HW108) merkt op dat zij bij de gemeente werkt en wel weet dat er plannen zijn om misschien Almere Haven als een van de eerste delen hiervoor aan te gaan pakken. Er zijn echter nog geen concrete plannen.

Nicolette (HW112): Henk Winter van de gemeente bepaalt samen met de Vogelbossers welke bomen er geveld moeten. Binnenkort worden enkele bomen door de gemeente gekapt.

Lidia (HW138): Bij haar vader, de heer Henk van Beest, zijn er een paar keer mensen langs de deur geweest om meterstanden te controleren. Onaangekondigd. Je krijgt meestal een brief of mail van te voren. Wees alert, wie je toe laat in je huis.

Johanna (HW113): Vraag of er een whatsapp groep gemaakt kan worden vanwege de veiligheid in de buurt. Vanuit het bestuur wordt geen actie ondernomen. Ieder staat natuurlijk vrij een eigen groep te maken.

De vergadering wordt gesloten en we kunnen vervolgens volop van de taarten, oliebollen en lekkere drankjes gaan genieten.

 

Comments are closed.