nieuwjaar-453x242

Nieuwjaarsbijeenkomst 8 januari 2017

Aanvang 11.00 uur

 

Beste buurtbewoners,

Ook dit jaar nodigen wij u graag uit voor onze nieuwjaarsbijeenkomst.

Ook deze keer weer in de centrale ruimte van de woongroep, Hoekwierde 82,

                             op zondag 8 januari, aanvang 11.00 uur.

 Onder het genot van een drankje en een oliebol kunnen we samen terugblikken op het oudejaar.

Wij willen u ook dit jaar weer vragen om tijdens deze bijeenkomst de contributie voor het komende jaar aan de penningmeester, Anita Visser, te betalen.

De contributie bedraagt € 10,–  U kunt het bedrag ook van te voren overmaken op:

                    Bankrekening nummer: NL 84 INGB 0678.5823.78

              t.n.v.  A.Visser – Mounoury  inzake “Bewonersvereniging Uithoek Almere”.

                     Onder vermelding van:   “Bijdrage 2017  en uw huisnummer”

             Agenda:

1.     Welkomstwoord, mededelingen en terugblik op 2016.

2.     Verslag van de vergadering van 10 januari 2016.  Dit verslag is na de vergadering bij u aan huis bezorgd, maar zal ook ter inzage liggen tijdens de vergadering en natuurlijk op de website (uithoekalmere.nl)

3.     Financieel verslag en de bevindingen van de kascommissie.

4.     Informatie uit de wijk.

5.     Terugblik op 2016 en planning activiteiten 2017.

6.     Lief en leedkaartjes.

7.     Rondvraag.

          En hierna een gezellig samenzijn, 

         Graag tot 8 januari.

Met vriendelijke groet,

Kees van Maanen, Hoekwierde 140                  036-531 29 23           

Anita Visser, Hoekwierde 107                            036-531 20 36

Josée van der Sluis, Hoekwierde 109                036-750 32 88

 

Comments are closed.